Oscillation ::: Materia Forma
×
×

03.05.2024 20:00

Jacqueline Nova, Creación de la tierra (1972, electroacoustic fixed media in stereo)

In 1972 ontstond Creación de la Tierra, uit vocaal materiaal van scheppingsliederen van de etnische U’wa-groep in Boyacá, Colombia. In Nova’s werk worden U’wa-woorden en -stemmen met elkaar verweven zonder dat er sprake is van exotisme. Deze inheemse stemmen worden voortdurend getransformeerd, soms tot voorbij het punt van herkenbaarheid: op deze manier krijgen de stem van een gemeenschap waartoe Nova niet behoort en een taal die niet de hare is een grote symbolische betekenis, omdat ze worden versterkt binnen een cultuur die hen eeuwenlang heeft gemarginaliseerd. Met dit werk eist Nova het recht op om als gelijken naast elkaar te bestaan en de noodzaak om zonder uitsluiting te bestaan. – Ana Maria Romano G.

Meerkanaalsdiffusie door Ana Maria Romano G. In samenwerking met Archipel Festival, Genève (CH).

Jacqueline Nova (1935-1975) was een pionier op het gebied van elektroakoestische muziek in Colombia en één van Latijns-Amerika’s belangrijkste avant-gardistische en experimentele muzikanten van de 20e eeuw. Ze groeide op in een repressief tijdperk dat bij Colombianen bekend staat als La Violencia (“Het Geweld”), een periode van onophoudelijke, dodelijke strijd tussen de twee belangrijkste politieke partijen van het land. Deze intense, voortdurende staat van geweld, de simultane strijd voor vrouwenkiesrecht en de opkomst van marxistisch geïnspireerde guerrilla’s vormden zowel haar leven als haar kunst. Nova was de eerste vrouw die afstudeerde aan het Colombiaanse Nationale Conservatorium met een diploma in muziekcompositie. Ze werkte als componist, ensembleleider, radiopresentator en organisator van culturele activiteiten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Nova