Oscillation ::: Materia Forma
×

Het 2024 Oscillation festival is een reflectie rond vorm, formaat en performance. De evidentie van een actieve performance gekoppeld aan muziek veranderde door de verspreiding van elektronische instrumenten en versterkingsvormen, wat resulteerde in een grotere variëteit aan concertformaten. Toch staat afwezigheid van activiteit op het podium niet gelijk aan afwezigheid van performance: objecten kunnen die rol op zich nemen, alledaagse gebeurtenissen kunnen worden vormgegeven om zichzelf op te voeren, geluiden kunnen bestaan als vormen op zichzelf. Gradaties van realiteit veranderen, verschijnen en verdwijnen.

Zoals altijd speelt de luisteraar een essentiële rol in deze context. Deze neemt deel aan de interactie door op te gaan in de klankervaring en te reageren op de voorgestelde formats. Elke uitvoeringssituatie steunt op een zekere formaliteit met gedragscodes die min of meer impliciet zijn. Het creëert een verschijningsvorm voor zowel uitvoerder als luisteraar, die schommelt tussen immersieve nabijheid en reflectieve afstand, tussen de autonomie van subjectieve ervaring en een gemeenschappelijke ervaring versterkt door de formele situatie. Vormen zijn dynamische ruimtes die ingenomen worden door nieuwe relaties.

Ruimtes beïnvloeden de sfeer en het aura van het moment. Formats dienen om wat er gebeurt leesbaar te maken voor een publiek en kanaliseren de chaotische en dynamische situatie die ontstaat wanneer muziek, performer en luisteraars elkaar ontmoeten. De verwevenheid van vorm, format en performance genereert luisterattitudes die kunnen worden opgevat als een combinatie van afstand, aanwezigheid of participatie, afhankelijk van of gevoed door de ruimtes en plaatsen waar ze plaatsvinden.

×