Oscillation ::: Materia Forma
×
×

03.05.2024 21:15

Giulia Rae

In een zich steeds verder vormend en ontbindend digitaal ecosysteem maakt geluid de ruimte en vibreert de ruimte. Live ontvouwt zich een mix van interacties waarbij zorgvuldig vervaardigde synthetische texturen zich vermengen met zachte reminiscenties van veldopnames. Dit leidt tot een fantasierijke wereld die geworteld is in algoritmische benaderingen van compositie en live coding. Door middel van meerkanaalsdiffusie wordt de interactie tussen geluid en de architecturale ruimte onderzocht, waarbij de performativiteit van speler en luisteraar wordt onderzocht. Het geluid openbaart dichtheid en afwezigheid, waarbij de interactie met het menselijk lichaam, de luisterruimte en het concept van onderdompeling in vraag wordt gesteld.

Giulia Rae is een componist en geluidsonderzoeker die momenteel in Brussel woont. Met een basis in creative coding omarmt Rae’s zorgvuldige benadering van de sonische ruimte het potentieel van mens-machine interactie om digitale/organische geluidsomgevingen te creëren. Ze presenteert acousmatische werken, treedt internationaal live op en brengt muziek uit op verschillende labels. Daarnaast werkt ze samen aan multidisciplinaire projecten en voert ze artistiek onderzoek uit naar immersie, akoestische ecologie, luistermodaliteiten en ruimtelijk geluid.

https://www.giuliarae.com/